6VWO EN 5HAVO EXAMENTIPS

Oorzaak en gevolg
Het gebruik van bronnen
Het gebruik van de Binas
• Hoe moet ik leren?

Hoe maak ik een meerkeuzevraag

Hoe formuleer ik een antwoord
Een systematische probleemaanpak
Een werkplan maken
Natuurlijke selectie
De puntjes op de i