EVOLUTIE

Lessamenvatting H10
 
Presentatie: evolutie inleiding
Presentatie: evolutie het ontstaan van het leven
Presentatie: evolutie bewijs voor evolutie
Presentatie: evolutie soortvorming
Presentatie: evolutie eilandevolutie
 
https://www.youtube.com/watch?v=ouZ9zEkxGWg Cladograms
http://www.kennislink.nl/publicaties/evolutie-walvis-volgde-die-van-alg Website

Argumenten evolutietheorie (document)

Biologische kalibratie van absolute datering (document)

Evolutie (document)
Hoe is het leven ontstaan (document)
Mens aap tabel (document)

Carbon 14 (afbeelding)

Plaatje atavisme 1 (afbeelding)
Plaatje atavisme 2 (afbeelding)
http://media.hhmi.org/hl/11Lect1.html HHMI over de evolutie van de mens
Convergente evolutie (afbeelding)
Evolutie paard (afbeelding)
Homologe organen (afbeelding)
Ontwikkeling aarde (afbeelding)
Stroomlijning vissen (afbeelding)
Evolutie walvis (afbeelding)
Vergelijking embryo diersoorten (afbeelding)
http://www.kennislink.nl/publicaties/evolutie-walvis-volgde-die-van-alg Evolutie walvis volgde die van alg
https://www.youtube.com/watch?v=9ESo9oSqXns The geological periods
https://www.youtube.com/watch?v=ouZ9zEkxGWg Cladograms Bozeman
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4077237/2015/06/15/Tweeduizend-eeuwen-migratie-in-drie-minuten.dhtml 2000 eeuwen migratie in drie minuten
http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/evo_01 Welcome to evolution Berkeley
https://www.youtube.com/watch?v=_5q8hzF9VVE Continental drift Uitleg theorie
https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-selection_nl.html Simulatie evolutie