SOORTEN EN POPULATIES

Lessamenvatting H6
 
Presentatie ecologie inleiding
Presentatie ecologie habitat en niche
Presentatie ecologie voedselketens en voedselweb
Presentatatie ecologie voedselrelaties
Presentatie ecologie populatiedynamica
Presentatie ecologie successie
Presentatie: ecologie energiestroom in een ecosysteem
Presentatie: ecologie de koolstofkringloop
Presentatie: ecologie de stikstofkringloop
 
https://www.youtube.com/watch?v=wm3tUkwOlOA De Lijger
https://www.youtube.com/watch?v=MxwI63rQubU Phloem loading

https://www.youtube.com/watch?v=XXp-qq63HW4 Schaap en geit geeft gaap

https://www.youtube.com/watch?v=wACPJgiuk8A Van bestrijden naar beheersen

https://www.youtube.com/watch?v=gVR2M1HFZXk Compost from start to finish

Hierarchisch systeem (document)
Symbiose (document)
Samenvatting paragraaf 2 (document)

https://www.youtube.com/watch?v=huMSjIv10FU Komkommers telen

Bescherming van planten (document)
Begrippen ecologie (document)