KENMERKEN VAN ECOSYSTEMEN

Lessamenvatting H8
 
Presentatie ecologie inleiding
Presentatie ecologie habitat en niche
Presentatie ecologie voedselketens en voedselweb
Presentatatie ecologie voedselrelaties
Presentatie ecologie populatiedynamica
Presentatie ecologie successie
Presentatie: ecologie energiestroom in een ecosysteem
Presentatie: ecologie de koolstofkringloop
Presentatie: ecologie de stikstofkringloop
 
https://www.youtube.com/watch?v=s6O7RKEaNF0 Stikstofkringloop
https://www.youtube.com/watch?v=Pg1MwfGrtk0 Ecologie basisstof 3

https://www.youtube.com/watch?v=4NKGS4bj7cc Stikstoffixatie

https://www.youtube.com/watch?v=eM2GAQEaed0 Plastic soup
https://www.youtube.com/watch?v=PH7PcG8oge8 Schiermonnikoog

https://www.youtube.com/watch?v=xrofj11uaSo Tomaten kweken

https://www.youtube.com/watch?v=uAjqZCBbr9w Tomaten bedrijf Hoogerbrugge
https://www.youtube.com/watch?v=wACPJgiuk8A Van bestrijden naar beheersen
https://www.youtube.com/watch?v=wGg9CmLMu1o Vismigratierivier Afsluitdijk
https://www.youtube.com/watch?v=gVR2M1HFZXk Compost from start to finish
Eutrofiering (document)
https://www.youtube.com/watch?v=aKlauRA7ugI How to make compost
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3527/Regenwormen Klokhuis regenwormen
https://prezi.com/jv-tfbigfer4/stikstofkringloop-binas/ Stikstofkringloop Prezi uit Binas
https://www.youtube.com/watch?v=3dwtSRrnzDc Synthetic sea
Termen N kringloop (document)
Vormen van mest (document)
https://www.youtube.com/watch?v=F_WuJ9P1u-k Hydroponics

https://www.youtube.com/watch?v=IJ2VWKlraSw Satellite views

http://www.youtube.com/watch?v=FWvFAGWwmeg Kritiek op de film De nieuwe wildernis
https://www.youtube.com/watch?v=74Hpx2YznmI Plantlab
https://www.youtube.com/watch?v=-_SKKMQcEgs Satellietbeelden landbouw
https://www.youtube.com/watch?v=ILzWmw53Wwo TedX Plantlab
https://www.youtube.com/watch?v=8Y073TkHVf0 Monarch vlinder BBC
https://www.youtube.com/watch?v=mCaVvHeI8jU Mieren Silver desert ant BBC
http://zembla.vara.nl/seizoenen/2013/afleveringen/07-02-2013 Dierentuin Nederland
http://www.hhmi.org/biointeractive/coral-bleaching Coral bleeching
Aardwarmte (afbeelding de Volkskrant)
Afbeeldingen bij successie
https://www.youtube.com/watch?v=2e-1q6UXIrE N kringloop presentatie
Marker wadden (Natuurmonumenten)
https://m.youtube.com/watch?v=HXwgs5OW-H4 Bijen You tube