ECOSYSTEEM EN EVENWICHT

Lessamenvatting H8
 
Presentatie ecologie inleiding
Presentatie ecologie habitat en niche
Presentatie ecologie voedselketens en voedselweb
Presentatatie ecologie voedselrelaties
Presentatie ecologie populatiedynamica
Presentatie ecologie successie
Presentatie: ecologie energiestroom in een ecosysteem
Presentatie: ecologie de koolstofkringloop
Presentatie: ecologie de stikstofkringloop
 

https://www.youtube.com/watch?v=s6O7RKEaNF0 Stikstofkringloop

https://www.youtube.com/watch?v=4NKGS4bj7cc Stikstoffixatie

https://www.youtube.com/watch?v=kr8Q0llrvko Aardwarmte

https://www.youtube.com/watch?v=PbARzZBe2SA Boomkorvisserij
http://www.schooltv.nl/video/broeikaswereld-afl1-broeikaswereld-en-broeikaseffect/ Broeikaswereld
https://www.youtube.com/watch?v=gVR2M1HFZXk Compost van start tot finish
http://www.npo.nl/het-klokhuis/04-02-2011/NPS_1176153 Aardwarmte

https://www.youtube.com/watch?v=LTLlX5CTxMk Hollandse nieuwe

https://www.youtube.com/watch?v=aKlauRA7ugI How to make compost
https://www.youtube.com/watch?v=3dwtSRrnzDc Plastic soep
https://www.youtube.com/watch?v=dWJifSzDNi8 Noordzee garnalen
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3527/Regenwormen Klokhuis regenwormen
Eutrofiering (document)
Successie (document)
Termen N-kringloop (document)
Vormen van mest (document)
http://zembla.vara.nl/seizoenen/2013/afleveringen/07-02-2013 Dierentuin Nederland
Begrippen ecologie (document)
https://www.youtube.com/watch?v=K1XnA2eiA7k Japanse oester: zegen of plaag
Capels Dagblad (krantenartikel)