Examentraining

Mens  Moleculaire biologie   Ecologie  Evolutie  Onderzoek
Afweer Apoptose/tumoren Begrippen ecologie Argumenten evolutie Criteria voor goed onderzoek
Afweersysteemoverzicht tekst  Celcyclus C4CAM afbeelding Evolutie Stappen natuurwetenschappelijke methode
Afweersysteemoverzicht tekst havo Coderend en niet coderend DNA Eutrofiering    
Infectieproces B cel Eiwitsynthese Herbivoren carnivoren    
Overzicht afweer lymfocyten Epigenetica Plantbescherming    
Resistentiemechanismen Coding/noncoding Symbiose    
Werking antistof Eiwitsynthese Termen N-kringloop    
Werkingsmechanisme antibiotica   Vormen van mest    
  Epigenetica      
Ontstaan van ziekten Membraantransport      
Conditie Organische stoffen      
Regulatie bijnieren en stress Energiebalans      
Regulatie Ca Overzicht celstructuren      
Regulatie bloeddruk Eiwittabel      
  Recombinant DNA technologie      
Hartproblemen Regels overerving      
  Regulatie genexpressie      
Zenuwstelsel Stamcellen      
Zintuigen Toepassing moleculaire biologie      
Vormen van leren Toepassing genetische modificatie      
  Verschil miRNA en siRNA